Kaliteli Su Arıtımı

WesTech, zorlu su kaynaklarının arıtımında kaliteli proses ekipmanıyla yerinde çözümler uygulayarak kendi müşterilerine yardım eder. Söz konusu müşteriler, dünya çapında hizmet verdikleri topluluklar için daha iyi su üretmek amacıyla WesTech'in proses uzmanlığından yararlanırlar.Yeraltı Suyu

WesTech içme suyu temini amacıyla yeraltı sularına yönelik çok kapsamlı bir ekipman gamı sunmaktadır. Arıtma amacınız ister gaz, demir, manganez ve renk giderme, yumuşatma ya da yüzey sularının doğrudan etkisi altındaki bir kaynağın filtrelenmesi olsun, WesTech'te sorununuza uygun çözüm vardır.

Yüzey Suyu

WesTech, yüzey sularının içme suyu olarak kullanılabilmesi için, bu suların arıtılmasına yönelik bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. WesTech, ham su kalitesi, debi ve işletme tercihlerine bağlı olarak konvansiyonel arıtma sistemleri, birleşik-kombine arıtma üniteleri, paket tesisler, yüksek hızlı prosesler ve hatta özelleştirilmiş çözümler sunabilir.Daha İyi Su!


WesTech, su arıtımı alanında en güvenilir ve en saygın olan iki marka yaratmıştır. Microfloc™ ve General Filter ürünlerinin mühendisleri günümüz su arıtma proseslerinin en standart ve en güvenilir öncüleridirler.4,000'i aşkın su arıtma tesisi

1. Havalandırma

Havalandırma, demir ve manganezin oksitlenmesi için etkin ve düşük maliyetli bir çözümdür. Bu yöntem, daha iyi proses performansı ve/veya tat ve koku iyileştirmesi ile sonuçlanan hidrojen sülfit, karbondioksit, metan ve uçucu organik karbonlar gibi gazların yüksek verimli bir biçimde uzaklaştırılmasını da aynı zamanda gerçekleştirebilir.2. Flokülasyon ve Durultma

Orta ve yüksek bulanıklık seviyesinde bulunan ve/veya organik maddeler içeren su kaynakları ön arıtma gerektirirler. WesTech, ayrı flokülasyon ve durultmalı konvansiyonel sistemler veya katı temas tanklı durultucular gibi kombinasyon üniteleri ve hatta çok küçük alanlara sığabilen yüksek hızlı prosesler sağlayabilir. Yumuşak suya mı ihtiyacınız var? Sorun yok, WesTech bunu da halleder.3. Filtrasyon

Filtreler her türlü şekil, boyut ve biçimlerde sunulmaktadır. WesTech size doğru filtreyi seçme konusunda da yardım edecektir. Bu, geri yıkama pompası kullanmadan kendinden geri yıkamalı çok hücreli filtreler, paket tip çelik tanklı filtreler, basınçlı tip filtreler veya hatta membran filtreleri içerebilir. Alt drenaj (underdrains), yıkama savakları (washtroughs) ve filtrasyon malzemleleri gibi filtre iç parçalarının seçilmesi önemli olup WesTech bu konuda pazardaki herkesten daha fazla seçeneklere ve uzmanlık bilgisine sahiptir.4. Yoğunlaştırma

Yerçekimsel çamur yoğunlaştırıcılar, katı madde hacimlerinin minimize edilmesine yönelik kolay ve maliyet açısından etkin bir yaklaşımdır. Bizim uzmanlarımız en küçük taban alanı ile en yüksek çamur konsantrasyonu elde edilmesini sağlamak amacıyla, yoğunlaştırıcıları boyutlandırmaktadırlar.5. Geri Yıkama Sularının Geri Kazanımı

Günümüz su arıtım tesislerinde suyun korunması önemli bir konudur. Kullanılan fi ltre geri yıkama sularının arıtımı, yeni yapılacak olan veya mevcut olan tesisinize kolaylıkla eklenebilir. WesTech çözümleri %99'dan daha büyük bir su geri kazanım verimliliği sağlayabilir.
Paket SistemlerTrident® HS gibi paket sistemler, düşük alan kullanımı gerektiren ihtiyaçlara cevap vermekte ve birim alan başına yüksek debi sağlamaktadırlar. Daha küçük kapasiteye sahip olan bu sistemler, konvansiyonel sistemlerden daha düşük yatırım maliyetiyle, bulanıklık, askıda katı madde, renk, demir, manganez, tad, koku ve patojenleri gidermektedir.

 
         
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Proje Dizayn
Village Pump
Westech
Mobil Su Arıtım Ünitesi
SİSTEMLERİMİZ

Filtrasyon Sistemleri
Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri
Ters Ozmoz Sistemleri
Atık Su Geri Kazanım Sistemleri
Atık Su Arıtma Sistemleri
TALEP FORMLARI

Mobil Arıtım Demo Talep Formu
İçme Suyu Teklif Talep Formu
Proses Suyu Teklif Talep Formu
Atık Su Arıtma Teklif Talep Formu
BİLGİ BANKASI

E-Katalog
Bir Damla Su I
Bir Damla Su II
Bir Damla Su III
Bir Damla Su IV
Duyurular
K.V.K.K