Güvenilir Atıksu Çözümleri

WesTech, kentsel atıksu arıtımında 40 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. WesTech, değer yaratarak işe başlamakta ve mühendisler, yükleniciler ve tesis işletmecileri için başarıyı garantilemektedir. Müşteriler sadece WesTech ekipmanlarından değil, aynı zamanda kendilerinin WesTech ekipleriyle ilgili yaşadıkları genel deneyimlerden de övgü ile bahsetmektedirler. yararlanırlar.Çabuk Cevap

WesTech sizin, kendi proje tasarımınıza yönelik gerekli tüm detayları hızlı ve duyarlı bir biçimde almanızı garantiler. WesTech'in ayrıntılı proses hesaplamaları, çizimleri ve özel şartnameleri, sizin işinizin daha hızlı bir biçimde yapılmasını sağlar.

Kolay Montaj

Dünya çapında gerçekleştirmiş olduğu binlerce tesis sayesinde WesTech, her bir montajın mümkün olabilecek en iyi ve en düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik ekipmanı tasarlamak ve bu konudaki gerekli desteği sağlamak amacıyla gerekli olan tüm bilgi ve deneyimleri kazanmıştır. Müteahhitler, ekipman montajı ve devreye alma hususlarında da WesTech'ten tam destek almaktadırlar..Üstün Müşteri HizmetiWesTech, sunduğu müşteri hizmetleri ile gurur duymakta ve tüm projelerinin arkasında durmaktadır. WesTech'in müşterisi olarak sizler, WesTech'in sizin projenizin başarısı için tıpkı sizin gibi yatırım yaptığını göreceksiniz.Kaliteli EkipmanWesTech'in kullandığı kaliteli sistemler sayesinde, tesis işletmecileri daha uzun ömürlü ve düşük bakım maliyetli ekipmanlara sahip olmaktadırlar. Ekipmana ait bileşenler de, şantiye sahasına nakledilmeden önce atölyede monte edilmektedir. Bu basit adım, sorunsuz montaj ve başarılı devreye almalarla sonuçlanmaktadır.7,000'i aşkın atıksu montajı1. Ön Arıtma

İnorganik maddelerin etkin bir biçimde elekten geçirilmesi ve kumun giderilmesi, sizin downstream-aşağı akım proseslerinizin verimliliğini ve ekipmanlarınızın dayanıklılığını arttırmaktadır. WesTech'in kapsamlı kaliteli ön arıtma ekipmanı, sizin tesisinizi verimli ve istikrarlı bir biçimde çalıştırma konusunda güvenilir bir ilk adım olarak işlev görür.2. Birleşik Kanalizasyon Taşkını (CSO)/ Sel Suyu Taşkını (SSO) Arıtımı

WesTech, aşırı yağışlı iklim sebebiyle arıtma tesisi taşkınlarının yaşanabildiği topluluklara yönelik olarak, birleşik kanalizasyon taşkını (CSO) ve sel suyu taşkını (SSO) sistemleri için ekipman ve çözümler sunmaktadır.3. Birincil ve İkincil Durultma

WesTech'in adı, birincil ve ikincil durultma için yenilikçi çökeltim çözümleriyle eşanlamlıdır. WesTech'in sahip olduğu engin deneyim, test ve durultma prosesine yönelik araştırmalar, berrak çıkış suyu, daha yüksek savaklanma debileri ve çamur yoğunluğu daha yüksek olan dip akışlar sağlamaktadır.4. Biyolojik Arıtma

Mevcut en etkili ve güvenilir arıtma prosesleriyle WesTech, sizin tesisinizin deşarj şartlarını karşılamak amacıyla, her türlü biyolojik arıtma sistemini müşteri ihtiyacına göre uyarlayabilmektedir.5. Yoğunlaştırma

Yoğunlaştırıcılar, sizin çürütme prosesinizin işleyişini iyileştirirler. WesTech'in yerçekimli yoğunlaştırıcıları ve döner tamburlu yoğunlaştırıcıları, kanıtlanmış bir tarihçeye sahiptirler. Biyolojik besin maddelerinin giderilmesine yönelik uygulamalar veya sınırlı alanları olan sahalar için çözünmüş hava fl otasyonlu (DAF) yoğunlaştırıcılar pek çok avantaj sağlar
6.Anaerobik Çürütme

İster atıktan enerjiye dönüşüm, isterse de imha işlemi öncesi biyokatıların koşullandırılması için, WesTech tam çürütme sistemleri sunmaktadır. WesTech'in sistemleri, katıların etkin ve güvenilir bir biçimde depolanması ile ısıtma ve biyokatıların karıştırılmasının yanı sıra biyogazların tutularak kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesini de sağlamaktadır.
7. İleri Arıtma

Yüksek kaliteli arıtılmış atık su ve arıtılmış olan atıksuların yeniden kullanılmalarına yönelik artan talep doğrultusunda WesTech'te çözümünüz hazır. WesTech yeni yapılacak tesisler, tesis iyileştirme yatırımları ve eski tesislerde havuz hacimleri büyütülmeksizin kapasite artışı yapılabilmesi için tam kapsamlı ileri arıtma ekipmanlarını sizlerin hizmetine sunmaktadır.
 
         
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Proje Dizayn
Village Pump
Westech
Mobil Su Arıtım Ünitesi
SİSTEMLERİMİZ

Filtrasyon Sistemleri
Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri
Ters Ozmoz Sistemleri
Atık Su Geri Kazanım Sistemleri
Atık Su Arıtma Sistemleri
TALEP FORMLARI

Mobil Arıtım Demo Talep Formu
İçme Suyu Teklif Talep Formu
Proses Suyu Teklif Talep Formu
Atık Su Arıtma Teklif Talep Formu
BİLGİ BANKASI

E-Katalog
Bir Damla Su I
Bir Damla Su II
Bir Damla Su III
Bir Damla Su IV
Duyurular
K.V.K.K