Villagepump 500

Kırsal bölgeler için harici bir güç kaynağına gereksinim duymayan lider bir çözüm

VILLAGEPUMP 500 adlı ürün, tümüyle WHO standartlarını karşılayan bir kalitede olmak üzere bir saatte en az 500 litre veya günde 4 m³'ten fazla bir miktarda tamamen arıtılmış, serin içme suyu üretmektedir. Her bir Villagepump ürünü, su yoluyla bulaşarak ishal, dizanteri, kolera ve hepatit hastalıklarına sebebiyet verebilen patojenleri gidermek suretiyle ilgili hastalıkları azaltan multi-stage (çok aşamalı) süzme yönteminden yararlanmaktadır. Bu üniteler, gölet, göl ve dere gibi her türlü yerüstü su kaynaklarında çalışmaktadırlar.

VILLAGEPUMP 500, tatlı yerüstü sularının mevcut olduğu her yerde veya su depolama sistemlerinde (örn. Yağmursularının depolanması gibi) kompakt bir su arıtma sistemi olarak idealdir. Arıtılmış su doğrudan doğruya pompadan doldurulmakta olup herhangi bir ara depolama tertibatıyla dağıtılmaktadır.

Uzun Cihaz Ömrü

Bu ürün kanıtlanmış teknolojiyle ve zedelenebilir hassas hiç bir elektronik aksam kullanılmaksızın üretilmiş olup tamamen mekanik ve elle çalıştırılan bir cihazdır. Cihazın üretiminde kullanılan son derece sağlam malzemeler, normal bir kullanım için bu ürüne en az 10 yıllık bir ömür beklentisi kazandırmaktadır. Mekanik bileşenlerin modüler bir biçimde monte edilmekte olmasından dolayı VILLAGEPUMP 500 cihazının bakımı çok kolay bir biçimde yapılmakta olup bu cihaz son derece kullanıcı dostu bir üründür. Ayrıca yine modüler bileşenlerin kullanılması montajı da kolaylaştırmakta ve üretim, mümkün olan her zamanda lokal olarak dışarıda yapılabilmektedir. Bakım ve/veya periyodik değiştirme gerektiren bileşenler de, kolaylıkla demonte edilebilmekte ve bunlar geri dönüşümlü malzemelerden yapılmaktadır.Çoklu Uygulamalar

VILLAGEPUMP 500, göletler, göller ve dere gibi tatlı yerüstü su kaynaklarının yanı sıra (yağmur) su depolama sistemleri için de kompakt bir su arıtma sistemidir. Ürün adında da vurgulanmış olduğu gibi bu cihaz köylerde veya kırsala yakın bölgelerde uygulanabilir. Ancak bu ürün özellikle aşağıdaki alanlarda da karma olarak çok etkin bir biçimde kullanılabilir:

• Sağlık bakım merkezleri
• Eğitim merkezleri
• Derin kuyular
• Halka açık diğer su kaynaklarıGerçek Bir Yenilikçi

• Saatte en az 500 litre saf, temiz ve serin içme suyu.
• WHO standartlarında su kalitesi
• Harici bir güç kaynağına gereksinim duymaz.
• Tatlı yerüstü suyunun mevcut olduğu 500'e kadar bir nüfusa sahip küçük topluluklar için uygundur.
• Tamamen mekanik, kendini temizleyen (otomatik geri yıkamalı) ve taşınabilir.
• Minimal bakım gereksinim veya maliyetli modüler tasarım.

 
         
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Proje Dizayn
Village Pump
Westech
Mobil Su Arıtım Ünitesi
SİSTEMLERİMİZ

Filtrasyon Sistemleri
Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri
Ters Ozmoz Sistemleri
Atık Su Geri Kazanım Sistemleri
Atık Su Arıtma Sistemleri
TALEP FORMLARI

Mobil Arıtım Demo Talep Formu
İçme Suyu Teklif Talep Formu
Proses Suyu Teklif Talep Formu
Atık Su Arıtma Teklif Talep Formu
BİLGİ BANKASI

E-Katalog
Bir Damla Su I
Bir Damla Su II
Bir Damla Su III
Bir Damla Su IV
Duyurular
K.V.K.K