PROSES SUYU TEKLİF TALEP FORMU

Firma Adı
:
Adres
:
Telefon
:
Faks
:
E-Posta
:
İlgili kişi ve görevi
:
Tesisin Kurulacağı Yer
:
Üretimde kullanılan kimyasal maddeler ve miktarları ?
Kuracağınız arıtma tesisi;
Yeni Yapılacak
Mevcut tesisin yenilenmesi
Kapasite artışı ihtiyacı
Arıtılmış su kalitesini yükseltme ihtiyacı

Açıklama :
İşletmenizde oluşan atıksu miktarı;
Proses atıksu debisi;
Günlük m3/gün

Saatlik m3/saat
Min.  m3/gün

Max. m3/gün

Min.   m3/gün

Max. m3/gün
Evsel atıksu debisi;
Günlük m3/gün

Saatlik m3/saat
Min.  m3/gün

Max. m3/gün

Min.   m3/gün

Max. m3/gün
Varsa diğer atıksu debileri;
Günlük m3/gün

Saatlik m3/saat
Min.  m3/gün

Max. m3/gün

Min.   m3/gün

Max. m3/gün
Atıksu Üretimi;
5-İhtiyacınız olan su miktarı
Sürekli Kesikli Günlük m3/gün

Saatlik m3/saat
Prosesden Sıcak-Soğuk Atıksu Geliyormu ?
İşletmenizde oluşan atıksuların deşarj edildiği yer


Maksimum Su Sıcaklığı :
Kanalizasyon Deniz Göl Dere Arazi - Diğer
7-Ham su analizi
PARAMETRE
BİRİM
DEĞERİ                                           
pH
AKM
BOI
KOI
Toplam Azot
Toplam Fosfor
Yağ-Gres
Ağır Metaller
Diğer
 

 

 
         
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Proje Dizayn
Village Pump
Westech
Mobil Su Arıtım Ünitesi
SİSTEMLERİMİZ

Filtrasyon Sistemleri
Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri
Ters Ozmoz Sistemleri
Atık Su Geri Kazanım Sistemleri
Atık Su Arıtma Sistemleri
TALEP FORMLARI

Mobil Arıtım Demo Talep Formu
İçme Suyu Teklif Talep Formu
Proses Suyu Teklif Talep Formu
Atık Su Arıtma Teklif Talep Formu
BİLGİ BANKASI

E-Katalog
Bir Damla Su I
Bir Damla Su II
Bir Damla Su III
Bir Damla Su IV
Duyurular
K.V.K.K