LABORATUVAR

Laboratuvarımızda içme suyu ve atık su ile ilgili kirlilik parametrelerinin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik ölçüm ve analizleri yapılmaktadır. Kimyasal parametreler spektrofotometrik ölçümlerle, bakteriyolojik analizler de ilgili ekipmanlarla, uzman mühendis kadromuz ve Ar-Ge grubumuz tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda bulunan cihazların bir kısmı taşınabilir olduğundan numune alım noktalarında da su analizi yapabilmekteyiz.

Laboratuvarımızda analiz edilebilen parametrelerin detayı ve ölçüm metod ve cihazları aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmektedir:


Fiziksel Parametreler Ölçüm Methodu/ Cihazı
Tortu Gözlem
pH pH Ölçer
ORP ORP Ölçer
Çözünmüş Oksijen Çözünmüş Oksijen Ölçer
İletkenlik İletkenlik Ölçer
Renk Spektrofotometre
Bulanıklık Spektrofotometre
Askıda Katı Madde Spektrofotometre
Çökebilen Katı Madde Imhoff Konisi
Kimyasal Parametreler  
Demir Spektrofotometre
Mangan Spektrofotometre
Amonyum Spektrofotometre
Nitrat Spektrofotometre
Nitrit Spektrofotometre
Sülfat Spektrofotometre
Potasyum Spektrofotometre
Klorür Spektrofotometre
Serbest Klor Spektrofotometre
Toplam Klor Spektrofotometre
Silika Spektrofotometre
Potasyum Spektrofotometre
Bor Spektrofotometre
Toplam Organik Karbon (TOC) Spektrofotometre
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Spektrofotometre
TDS TDS Ölçer
Organik Madde Titrasyon Yöntemi
Sertlik EDTA Yöntemi
Alkalinite Titrasyon Yöntemi
Bakteriyolojik Parametreler  
Toplam Koliform Mikrofiltrasyon Yöntemi
Fekal Koliform Mikrofiltrasyon Yöntemi
   
 
         
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Proje Dizayn
Village Pump
Westech
Mobil Su Arıtım Ünitesi
SİSTEMLERİMİZ

Filtrasyon Sistemleri
Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri
Ters Ozmoz Sistemleri
Atık Su Geri Kazanım Sistemleri
Atık Su Arıtma Sistemleri
TALEP FORMLARI

Mobil Arıtım Demo Talep Formu
İçme Suyu Teklif Talep Formu
Proses Suyu Teklif Talep Formu
Atık Su Arıtma Teklif Talep Formu
BİLGİ BANKASI

E-Katalog
Bir Damla Su I
Bir Damla Su II
Bir Damla Su III
Bir Damla Su IV
Duyurular
K.V.K.K