ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ


Evsel veya endüstriyel kullanım sonucu oluşan atık suların geri kazanımı ve bertarafı amacıyla kurulan atık su arıtma tesisleri; Paket Evsel Atık su Arıtma Sistemleri ve Endüstriyel Atık su Arıtma Sistemleri’dir. Bu sistemlerde kullanılan her türlü atık su arıtma tesisi ekipmanı, firmamızın ürün yelpazesi içerisinde yer almaktadır.


PAKET ATIK SU SİSTEMLERİ

50 - 5000 Eşdeğer nüfus aralığı için sac konstrüksiyon veya betonarme olarak inşa edilebilen paket atık su arıtma tesislerimiz, BioTeK lisansı ile üretilmektedir.
BioTeK paket evsel atık su arıtma tesislerimiz %98 gibi yüksek bir arıtma verimine sahiptir ve çıkış suyu standartı olarak Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Tablo 21.1 ile belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartlarını taahhüt etmektedir.ÇEVRE KANUNU SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ TABLO 21.1:
SEKTÖR: EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR
(SINIF 1: KİRLİLİK YÜKÜ HAM BOI OLARAK 60 KG/GÜN'DEN KÜÇÜK NÜFUS < 1000)


PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE
24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOI5)

(mg/l)

50

45

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOI) (mg/l) 180 120
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) 70 45
pH   6 - 9 6 - 9


BioTeK Paket Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri:

 • Kurulum noktasında hızlı şekilde devreye alınan
 • Minimum saha çalışması gerektiren
 • 5000 eşdeğer nüfusa kadar evsel kaynaklı (tuvalet, banyo, mutfak gibi) atık suları arıtan
 • Direk olarak alıcı ortama (kanal, nehir, deniz, toprak alanlarına) deşarj edilebilecek su çıktısı veren yüksek verimlilik ve kolaylığa sahip biyolojik arıtma sistemleridir.

HAZAR ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİSİSTEM TİPİ

EŞDEĞER NÜFUS
(kişi)

TOPLAM DEBİ
(m³/gün)

ENERJİ SARFİYATI
(kw/h)

ALAN İHTİYACI
(m²)

BioTeK-50

50

10

 0.9

 9 

BioTeK-100

100

20

 0.9

 12

BioTeK-200

200

40

 1.5

 17

BioTeK-300

300

60

 2.2

 19

BioTeK-400

400

80

 2.5

 24

BioTeK-500

500

100

 2.7

 28

BioTeK-600

600

120

 3.0

 32

BioTeK-700

700

140

 3.1

 62

BioTeK-800

800

160

 3.4

 70

BioTeK-900

900

180

 4.0

 83

BioTeK-1000

1000

200

 4.3

 87

BioTeK-2000p

2000

400

 8.6

 174

BioTeK-5000p

5000

1000

 21.5

 435    


ENDÜSTRİYEL ATIK SU SİSTEMLERİ

Hazar Su Arıtma Sistemlerinin endüstriyel atık su tesisinizin  kurulması için verdiği hizmetler gerekli olan fizibilite çalışması, planlama, proses seçimi, temel ve detay mühendislik hizmetleri, laboratuar ve pilot tesis çalışmaları, yurtdışı ve yurtiçi ekipman ve malzeme temini, ekipman imalatı, inşaat işleri yapımı veya süpervizyonu, enstrümantasyon ve tesis otomasyonu, komple montaj işleri, yüzey koruma, işletme ve bakım talimatlarının hazırlanması, tesisin işletmeye alınması ve teslimi adımlarını kapsamaktadır.


Firmamız bünyesinde, altyapıları ve mesleki yaratıcılıklarını, akılcı yatırımlara dönüştüren bir teknik ekibi barındırmaktadır. Bu ekip işe eksiksiz bir ön araştırma ile başlar. Yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu gerçek koşul ve gereksinimler saptanır. Proses tasarımı ve projelendirme, temel kriterlere uygun olarak düzenlenir. Gerekli olan tüm laboratuar ve pilot tesis çalışmaları tarafımızca gerçekleştirilir.


Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların üretim prosesleri sonucu oluşan atık sularını geri kazanmak veya bertaraf etmek için kurmuş olduğumuz endüstriyel atık su arıtma sistemlerimiz, sektör ve atık su karekterizasyonuna göre farklılık göstermekle birlikte, şu ana başlıklar altında toplanabilmektedir;

 • Kimyasal ve/veya Biyolojik Endüstriyel Atık su Arıtma Sistemleri
 • Sac Paket Kimyasal Atık su Arıtma Sistemleri
 • Atık su Geri Kazanım Üniteleri
 • Paket Yağ Seperatörleri
 • Tam Otomatik Nötralizasyon Üniteleri
 • Kimyasal Hazırlama ve Dozajlama Üniteleri
 • Ağır Metal Giderme Üniteleri
 • Krom İndirgeme Üniteleri
 • Önlem Tesisleri
 • Çamur Susuzlaştırma Sistemleri
 • Atık su Arıtma Tesisi Ekipmanları

Endüstriyel atıksu arıtma sistemlerimizin avantajları;

 • Hazar Güvencesi: Sistemin üretim süreçlerinde bilimsel ve ekonomik yaklaşımlar uygulanmaktadır.
 • Anahtar Teslimi: Proje müşteriye ürün olarak değil ürettiği fayda halinde sunulur.
 • Minimum İşletme Maliyeti: Sistem işletmeye alma aşamasında yapılan çalışmalarla işletme maliyeti üzerinde etkili tüm kriterlerde (kimyasal, enerji gibi) optimizasyon temin edilir.
 • Yüksek Kalite: Tesiste kullanılan tüm komponentler ISO ve TSE normlarına sahiptirler.  
 • Çevre Standartları Garantisi: Sistemin çıkış suyu standartları Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartlarını sağlar.
 • Tam Otomatiklik: Sistemlerimiz PLC kontrollü olup tam otomatik olarak çalıştığı için kalifiye eleman ihtiyacı gerektirmez. 
 • Geri Dönüşüm: Arıtılan su bahçe sulaması amaçlı olarak geri kazanılabilmektedir.
 • Teslim Sonrası Destek: Garanti süresi boyunca belirli periyotlarla yapacağımız ziyaretler ve alacağımız numunelerin analizleri ile sistemin çalışma verimi kontrol altında tutulur.

Tesislerimizden çıkan atık suların Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenmiş olan, ilgili sektörlere ait alıcı ortama deşarj standartlarını sağlayacağı, firmamızın garantisi altındadır.


    
 
         
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Proje Dizayn
Village Pump
Westech
Mobil Su Arıtım Ünitesi
SİSTEMLERİMİZ

Filtrasyon Sistemleri
Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri
Ters Ozmoz Sistemleri
Atık Su Geri Kazanım Sistemleri
Atık Su Arıtma Sistemleri
TALEP FORMLARI

Mobil Arıtım Demo Talep Formu
İçme Suyu Teklif Talep Formu
Proses Suyu Teklif Talep Formu
Atık Su Arıtma Teklif Talep Formu
BİLGİ BANKASI

E-Katalog
Bir Damla Su I
Bir Damla Su II
Bir Damla Su III
Bir Damla Su IV
Duyurular
K.V.K.K